Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Eetika

Eetika

Moraali- ja eetikajuhiste eesmärk on luua sihtasutuses Tallinna Haigla Arendus ühine arusaam väärtustele ja heale tavale rajanevast eetilisest käitumisest. Eetikakoodeksis ja sellest tulenevates asutusesisestes dokumentides (nt pettuse ja korruptsiooni ennetamise kord, riskianalüüsid) toodud põhimõtteid järgides käitumisviiside valikul saavutada oma kolleegide ja koostööpartnerite lugupidamine.

Pettuse ja korruptsioon ennetamise kord.
Eetikakoodeks.

Viimati muudetud 08.12.2022